Спеціалізації

Спеціальності

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (галузь знань 12 інформаційні технології)

Спеціалізація Розподілені програмні системи і технології

Спеціалізація передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення. Серед предметів цієї спеціалізації такі як: «Архітектури розподілених програмних систем», «Розподілені бази даних і сховища даних», «Хмарні технології та програми», Архітектури та технології розробки мобільних інформаційних систем та інші найсучасніші методи і технології розробки і супроводу складних програмних систем. Крім того, навчальним планом передбачені дисципліни, які забезпечують базові знання з питань статистичної обробки інформації, а також передбачають поглиблене вивчення сучасних програмних систем та технологій для проектування та розробки інтелектуальних програмних систем.

Спеціалізація Програмне забезпечення інтелектуальних систем

Спеціалізація передбачає підготовку фахівців з вивчення і розробки програм штучного інтелекту: експертні системи, електронна комерція ,аналіз і розуміння текстів, робототехніка тощо. Серед предметів цієї спеціалізації дисципліни, присвячені збору та систематизації бізнес-інформації, web-моніторингу, дослідженню множини ключових слів, дослідження інтернет-джерел маркетингових даних, аналіз ключових слів з потоку інтернет-новин, аналіз якості інформації. Крім того, навчальним планом передбачені дисципліни, які забезпечують базові знання з програм галузі лінгвістики і перекладу, теорії штучного інтелекту, інтелектуального аналізу даних.

Кваліфікація: Аналітик з інженерії програмного забезпечення

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (галузь знань 12 інформаційні технології)

Спеціалізація Інформаційні управляючі системи та технології

Спеціалізація передбачає підготовку фахівців, кваліфікація яких гармонійно поєднує знання та навички у галузі інформаційних технологій та загальну фундаментальну підготовку. Підготовка у галузі інформаційних технологій передбачає отримання знань з сучасних мов та технологій програмування, теоретичних та практичних навичок роботи з сучасними системами управління базами даних та інструментальними засобами проектування, розробки, тестування та впровадження програмного забезпечення. Серед предметів спеціалізації дисципліни, присвячені інжинірингу та керуванню бізнес-системами, хмарним обчисленням, аналізу даних та ВІ-технологіям тощо.

Спеціалізація Управління проектами програмної інженерії

Спеціалізація передбачає підготовку фахівців з управління ІТ-проектами. В рамках фундаментальної підготовки студенти вивчають комплекс дисциплін, що пов’язані із застосуванням математичних методів для вирішення задач управління та аналізу, інтелектуальним аналізом даних, системами штучного інтелекту. Отримані знання можуть бути застосовані як у сфері розробки програмного забезпечення, так і при управлінні сучасними бізнес-системами. Серед предметів спеціалізації такі дисципліни як «Вступ і керування IT-проектами», «Формування і розвиток команд IT-проектів», «Керування ризиками IT-проектів», «Інформаційні технології керування ІТ-проектами», «Інформаційна безпека» тощо.

Кваліфікація: Аналітик з комп’ютерних наук та інформаційних технологій