Спеціальності

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (галузь знань 12 інформаційні технології)

Основні спеціальні навчальні дисципліни: «Комп’ютерна і дискретна математика», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Методи оптимізації і теорія прийняття рішень», «Алгоритмізація і структури даних», «Архітектура комп’ютерів і комп’ютерних мереж», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Проектування баз даних», «Операційні системи», «Архітектура і програмування програмного забезпечення», «Технології програмування» (Microsoft .Net, Java EE, JavaScript, PHP). Кваліфікація: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення Про спеціалізації спеціальності і можливості працевлаштування ви можете дізнатися за посиланням.

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (галузь знань 12 інформаційні технології)

Основні спеціальні навчальні дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Технології програмування», «Архітектура комп’ютерів і комп’ютерні мережі», «Організація баз даних», «Веб-технології і веб-дизайн», «Тестування програмного забезпечення», «Проектування інформаційних систем», «Комп’ютерна дискретна математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Методи оптимізації і теорія прийняття рішень». Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій Про спеціалізації спеціальності і можливості працевлаштування ви можете дізнатися за посиланням.