Міжнародні зв’язки

Одним з найважливіших аспектів діяльності кафедри ПІІІТУ, спрямованих на підвищення якості та престижу освіти, а також здійснюваних на кафедрі наукових досліджень і розробок, є співпраця кафедри з закордонними університетами та участь в міжнародних проектах. Основними формами такого співробітництва є обмін навчальними планами і програмами, підготовка спільних наукових публікацій і доповідей, стажування викладачів, співробітників і аспірантів кафедри, проходження студентами кафедри переддипломної практики в зарубіжних університетах. На сьогоднішній день кафедра ПІІТУ НТУ “ХПІ” є одним з українських партнерів проекту ЄС MASTIS “Створення сучасної магістерської програми в області інформаційних систем” . Програма розрахована на 3 роки і її основними завданнями стануть наступні пункти: – удосконалення магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу; – модернізація діючого профілю компетенцій і навчальних програм в області інформаційних систем; – забезпечення / модернізація навчально-лабораторної інфраструктури для підготовки магістрів в області інформаційних систем. Проект не є вузькоспеціалізованим, спільно з кафедрою ПІІТУ в ньому беруть участь такі партнери, як Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», і Національний університет «Львівська політхеніка», а також Вінницький національний технічний університет та Херсонський державний університет. Координатором проекту виступає Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. Багатий досвід кафедри поет в області підготовки висококваліфікованих фахівців дозволив нам стати одним з активних учасників цієї актуальної програми. Співпраця кафедри з університетом м Клагенфурта (Австрія) почалося в 1997 році з участі доцента Н.В. Ткачука в роботі наукового семінару Інституту прикладних інформаційних систем Клагенфуртського університету. У 1999 році за активної участі професора Клагенфуртського університету Генріха Майера кафедра отримала в своє розпорядження бібліотеку спеціальної літератури англійською та німецькою мовами. Також в рамках співпраці з Клагенфуртським університетом кращі студенти кафедри проходять переддипломну практику в австрійських фірмах-розробниках програмного забезпечення. Викладачі Клагенфуртського університету регулярно проводять цикли лекцій для студентів НТУ «ХПІ», а професор Г. Майер є почесним доктором нашого університету. З 1999 року кафедра підтримує тісні зв’язки з університетом м Магдебурга (Німеччина). Безпосереднім партнером кафедри був інститут проблем автоматизації підприємств, очолюваний професором Р.Кюнлі. З 2001 року співпраця здійснюється також з науково-інноваційним центром магдебурзького університету “Експериментальна фабрика”, керівником якого є доктор Р.Фітц. В рамках співпраці проводяться стажування співробітників кафедри в університеті Магдебурга, а також публікації робіт німецьких вчених в наукових журналах НТУ «ХПІ». У травні 2003 року була підписана дворічна робоча програма співпраці між НТУ «ХПІ» та Технічним інститутом Каринтії, розташованому в місті Філлах (Австрія). В рамках цієї програми професор Андреас Пестер провів два цикли лекцій і лабораторних робіт для студентів кафедри з проблем дистанційного навчання та моделювання складних систем. Найближчим часом в рамках програми співпраці планується подача спільних освітніх грантів за програмою Європейського Співтовариства Tempus, продовження роботи зі створення навчальних програм для викладання англійською мовою. Співпраця кафедри з технічним університетом Гамбург-Гарбург (Німеччина) почалася з 2000 року. Партнерами по співпраці з німецької сторони є кафедра економіки виробництва, очолювана професором Вольфгангом Керстеном, і кафедра інноваційного менеджменту, керівником якої є професор Корнеліус Херштадт. Серед результатів співпраці потрібно виділити стажування студентів та аспірантів кафедри в університеті Гамбург-Гарбург, що стали можливими після отримання освітнього гранту за програмою Леонарда Ейлера, а також написання спільних публікацій співробітниками кафедри ПІІТУ і університету Гамбург-Гарбург. У жовтні 2003 року професор В. Керстен відвідав НТУ “ХПІ”, де провів цикл лекцій з сучасним науковим проблемам економіки виробництва. Кафедра ПІІТУ постійно прагне до розширення контактів із закордонним вузам: як розширення вже існуючих зв’язків, так і пошук нових партнерів для взаємовигідної співпраці.