Міжнародні зв’язки

Одним з найважливіших аспектів діяльності кафедри пиита, спрямованих на підвищення якості та престижу освіти, а також здійснюваних на кафедрі наукових досліджень і розробок, є співпраця кафедри з зарубіжними університетами і участь в міжнародних проектах.

 

Проект ЕС MASTIS “Створення сучасної магістерської програми в області інформаційних систем”

561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-J 

На сьогоднішній день кафедра пиита НТУ “ХПІ” є одним з українських партнерів проекту ЕС MASTIS “Створення сучасної магістерської програми в області інформаційних систем”561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-J . Програма розрахована на 3 роки і її основними завданнями стануть наступні пункти:

 • вдосконалення магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу;
 • модернізація діючого профілю компетенцій і навчальних програм в області інформаційних систем;
 • забезпечення / модернізація навчально-лабораторної інфраструктури для підготовки магістрів в області інформаційних систем

Проект не є вузькоспеціалізованим, спільно з кафедрою ПІІТУ в ньому беруть участь такі партнери, як Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політхеніка», а також Вінницький національний технічний університет та Херсонський державний університет. Координатором проекту виступає Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. Багатий досвід кафедри ПІІТУ в області підготовки висококваліфікованих фахівців дозволив нам стати одним з активних учасників цієї актуальної програми.

Координатор проекту 

 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, www.hneu.edu.ua
 • тел .: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717
 • Відповідальна особа: Професор Ірина ЗОЛОТАРЬОВА,
 • Контакти: тел: +380677596158; +380997218145, e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net

Очікувані результати:

1. Удосконалено магістерська програма в галузі інформаційних систем відповідно до потреб світового ринку праці.

 • виконано аналіз вимог з підготовки магістрів в галузі ІВ;
 • проведено анкетування роботодавців;
 • розроблено механізм удосконалення навчальної програми.

2. Доопрацьовано поточний профіль кваліфікації та навчальна програма в галузі інформаційних систем відповідно до рекомендацій Болонського процесу та Національною кваліфікаційної рамки.

 • профіль магістерської програми в області ІС;
 • опис нормативних дисциплін;
 • управління архітектурою підприємства;
 • Розробка та впровадження ІС;
 • стратегія ІС;
 • безпеку ІС;
 • бази даних і сховища даних;
 • управління проектами ІС;
 • інновації та підприємництво в області ІС;
 • ІТ інфраструктура.

3. Розроблено, впроваджено і проліцензована компетентнісно орієнтована магістерська навчальна програма за спеціальністю “Інформаційні системи і техзнологіі” на основі використання ECTS і Tuning методології.

4. Створено академічне середовище для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.

MASTIS MOODLE online platform

5. Результати проекту в НТУ ХПІ.

Співпраця з європейськими вузами

В даний час кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ» активно співпрацює з провідними європейськими вишами. Уже кілька років діють програми стажувань в європейських університетах, в найближчих планах – затвердження програми подвійного диплому з вишами-партнерами.

Альпійсько-адріатичний університет – австрійський вищий державний університет і дослідницький центр в Каринтії.

http://www.uni-klu.ac.at/

Гамбурзький Технічний Університет – один з найбільших академічних центрів Німеччини. Незважаючи на те, що Гамбурзький університет є одним з наймолодших університетів Німеччини, наукові відкриття і досягнення професорів і випускників університету, п’ять з яких – лауреати Нобелівської премії – увійшли в історію науки і техніки.

https://www.uni-hamburg.de/

Університет Париж XIII – французький державний університет, один з 13 Паризьких університетів заснованих на основі університетського центру Сен-Дені.

https://www.univ-paris13.fr/

Університет Люм’єр Ліон 2 – підрозділ одного з найбільших університетів Франції – Ліонського університету, включає 6 факультетів і 7 науково-дослідних інститутів.

http://www.univ-lyon2.fr/

Університет Ліннеус – державний університет в Смоланді, південній провінції Швеції. Він складається з двох корпусів, що знаходяться в містах Векше і Кальмар. Університет був утворений в 2010 році, після злиття університету в Векше і коледжу в Кальмарі.

https://lnu.se/

Економічний університет в Познані – один з п’яти університетів народного господарства в Польщі.

http://ue.poznan.pl/pl/