Про кафедру

У 1964 році з ініціативи начальника Конструкторського бюро електроприладобудування (м. Харків) Володимира Григоровича Сергієва і професора кафедри динаміки та міцності машин Харківського політехнічного інституту Арега Вагаршаковича Дабагяна була розпочата підготовка до створення кафедри, призначеної для підготовки інженерів-дослідників в області автоматичного керування рухом для цього конструкторського бюро.

Був розроблений навчальний план для нової спеціальності з такими властивостями:

  • фундаментальною підготовкою студентів в області математики, а також динаміки політу та керування;
  • вперше в СРСР вивчення програмування на електронно-обчислювальних машинах (ЕЦОМ) починалось з першого семестру і тривало протягом всього періоду навчання;
  • на відміну від існуючих навчальних планів у кожному семестрі передбачалась лише одна курсова робота; передбачалось, що теми курсових робіт будуть суто індивідуальними і носитимуть дослідницьких характер;
  • передбачалась спеціальна організація практики студентів, яка б дозволяла поєднувати виробничу тематику з підготовкою до дипломного проектування.

У тому ж 1964 році кафедра була затверджена під назвою “Автоматичне керування рухом”. До її складу увійшли: завідуючий кафедрою, професор, доктор технічних наук Дабагян А.В., асистенти Горєлий О.В. і Пікур Е.А., аспірант Єрмоленко В.М. і секретар Юровська Л.В. З числа студентів інституту були набрані дві групи—на перший та другий курс, які на новій кафедрі свій перший семестр навчались за прискореною програмою. Перший набір студентів на перший курс відбувся у жовтні 1964 року. Перший випуск спеціалістів стався у 1968 році. Це були Гужва В.О., Степаненко В.І., Колнагуз А.І., Ярох А.І., Коломойцев І.М., Кохановський М.В., Макаренко А.В., Фонарьов, Козлов Г.В., Робук Ю.І. Всі дипломні роботи випускників були впроваджені на базовому підприємстві та захищені на “відмінно”.

Основою підготовки спеціалістів стали такі фундаментальні науки, як рівняння математичної фізики, теорія диференційних рівнянь, вища алгебра, матричне обчислення, чисельні методи розв’язання диференційних рівнянь, теорія множин і теорія графів, теорія імовірностей, статична динаміка, математична статистика, теорія масового обслуговування, теорія ігор, теорія інформації, теорія динамічної фільтрації і т.д.; за тих часів ці, тепер широко розповсюджені дисципліни, в більшості вузів не викладались, багато курсів читались не за підручниками, а за монографіями або науковим іноземним статтям, ще не перекладених російською.

У 1964 р. на кафедрі було відкрито аспірантуру. Першими аспірантами були Єрмоленко В.М., Шипуліна Л.В., Сошенко Т.А. До теперішнього часу кафедра підготувала 60 кандидатів наук, 12 випускників або співробітників кафедри стали докторами наук. Це Годлевський М.Д.—завідуючий кафедри автоматизованих систем управління, Сухоруков Г.О.—заст. директора з наукової роботи Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, Кузнєцов Б.І.—завідуючий кафедри управління і автоматизації промислових установок, Гамбаров Л.А.—директор інституту інформатики та управління, Аврамов В.П.—засновник кафедри колісних та гусеничні машин, Костенко Ю.Т.—ректор Харківського політехнічного університету (до 1999 р.), Куценко О.С.—завідуючий кафедри системного аналізу та управління, Заруба В.Я.—завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Александров Є.Є.—завідувач кафедри колісних та гусеничні машин, Кононенко І.В.—завідувач кафедри стратегічного управління, Гамаюн И.П. – декан факультету інформатики і керування, Ткачук Н.В. – професор кафедри АСУ.

У 1965 році була організована навчальна лабораторія кафедри. Першим завідуючим лабораторії був полковник у відставці Логінов А.Т., а першим механіком—Сарабун Н.М. Їхніми зусиллями створений лабораторний курс, випущено сотні одиниць навчально-методичної літератури.

З 1975 р. почато випуск спеціалістів за спеціальністю “Автоматизовані системи управління”. Традиції випуску інженерів-системних аналітиків, спеціалістів у галузі управління організаційними системами, знайшли свій розвиток у сучасних спеціальностях—інформаційні управляючі системи та технології, програмне забезпечення автоматизованих систем управління, менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

З 1977 р. кафедра носить назву “Автоматизовані системи управління”.

В даний час кафедра веде підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів по напрямку “Комп’ютерні науки”, що включає спеціалізації “Інформаційні керуючі системи і технології” і “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”, а також по напрямку “Програмна інженерія”, що включає спеціалізації “Програмне забезпечення автоматизованих систем” і “Програмне забезпечення логистических систем”.

На кафедрі функціонує чотири комп’ютерних класи і бібліотека сучасних іноземних підручників по комп’ютерних науках. Понад 100 сучасні комп’ютери об’єднані в локальну комп’ютерну мережу з виходом в ІNTERNET. Випускники кафедри працюють на підприємствах, в організаціях і фірмах Харкова, Києва й інших міст України, а також Чикаго, Нью-Йорка, Відня, Сіднея, Москви, Санкт-Петербурга і т.д., навчаються в магістратурах і аспірантурах університетів США, Франції, Австриии, Німеччини, Швейцарії, Англії й інших країн.