Навчання англійською

Навчання англійською мовою на кафедрі ПІІТУ

Ви хочете отримати вищу освіту європейського рівня, підтверджену дипломом міжнародного зразка, але поки не наважуєтеся виїхати на тривалий термін за кордон? Завдяки англомовному навчання на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ» Ви можете отримати вищу освіту на англійській мові в Україні.
Переваги навчання англійською на базі кафедри ПІІТУ:

- Вашими викладачами будуть кваліфіковані професіонали;

- Програма навчання буде базуватися на міжнародних досягненнях і інноваціях;

- Навчальні посібники і матеріали, які Ви будете використовувати на заняттях – роботи провідних світових фахівців у сфері інформаційних технологій, крім того, Ви будете знайомитися з ними мовою оригіналу;

- В процесі навчання Ви вийдете на новий академічний рівень володіння іноземною мовою.

Як проходить процес навчання:

Для того, щоб стати студентом англомовної програми необхідно підтвердити знання англійської мови шляхом здачі тесту (іспиту) в самому вузі.

За результатами тестування ви будете визначені в спеціалізовану групу спеціальності «програмна інженерія».

Весь прогрес навчання проходить англійською мовою – і дисципліни гуманітарного циклу, і дисципліни фундаментальної професійної підготовки.

Підготовка і захист курсових і дипломних проектів також проходить англійською мовою, в присутності компетентних фахівців.

Щоб краще зрозуміти процес навчання англійською мовою зсередини – пропонуємо вашій увазі коментар викладача Т.В. Захарової, доцента кафедри ПІІТУ, яка веде кілька курсів в англомовних групах:

«Всі дисципліни навчального плану викладаються англійською мовою. Групи змішані – як українські студенти, так і іноземні, що в свою чергу, є плюсом для українських студентів, так як доводиться вести комунікацію всередині групи на англійській мові.

Я викладаю на старших курсах і мої предмети – це спеціалізація вже. Тому на початку лекції я даю визначення деяких термінів, якийсь глосарій з роз’ясненнями, щоб при сприйнятті матеріалу студенти були з ними вже знайомі. Деякий матеріал (схеми, наприклад) можуть бути видані як роздатковий матеріал. На початку лекції роблю введення, яке дозволяє студентам згадати попередній матеріал і зрозуміти взаємозв’язок попередньої теми з поточною.

У процесі читання лекцій іноді доводиться деякі слова або записувати на дошці, або вимовляти побуквенно.Якщо лекція підкріплена презентацією, то обов’язково використання кольорових шрифтів, картинок, прикладів для поліпшення сприйняття матеріалу.

Протягом лекції або практичного заняття постійно підтримується контакт з аудиторією, залучаю студентів в активний процес за допомогою питаннь.Відповіді на питання є свого роду “лакмусовим папірцем”, які дозволяють зрозуміти, наскільки студенти сприймають і розуміють, що викладається.

В кінці лекції завжди наводжу резюме – тезисно основні моменти, які були розглянуті.

Залишаю час для дискусії.

Використання медіа і постійний контакт з аудиторією вважаю вкрай важливим, особливо для викладання англійською мовою.

У серпні 2015 пройшла курс Academic Teaching Excellence, розроблений на основі курсу CiVELT Британської Ради, в рамках проекту «Англійська для університетів» і отримала сертифікат про успішне закінчення курсу.

Даний курс був присвячений як новим методологій в викладанні, так і лінгвістичним питанням в разі використання англійської мови як інструменту ».

Таким чином, навчання англійською мовою проходить з урахуванням сучасних педагогічних технологій і дає хороші можливості для становлення фахівців.