Спеціальності

Освітня програма «Інформаційні системи і технології» (спеціальність 126 інформаційні системи і технології)

Інформаційні системи і технології – це освітня програма спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», яка передбачає підготовку фахівців по роботі з інформаційними системами і технологіями, оптимальними інструментами і методами для їх налаштування. Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських і американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств і організацій.
Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка фахівців з розробки і супроводу інформаційних систем і технологій різного призначення.
Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Основи веб-технологій», «Проектування баз даних», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Основи проектування інформаційних систем», «Мережеві технології», «Адміністрування інформаційних систем», «Стек технологій .NET», «Основи безпеки інформаційних систем», «Якість ПО», «Архітектура і проектування ПО», «Програмування веб-додатків», «Управління проектами програмної інженерії».
Базові дисципліни з прикладної математики для інформаційних систем: «Математичний аналіз», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Алгоритми і структури даних», «Комп’ютерна математика», «Методи обробки інформації», «Методи оптимізації», «Теорія прийняття рішень» .
Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників і тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).

Освітня програма “Інженерія програмного забезпечення” (спеціальність 121 інженерія програмного забезпечення)

Інженерія програмного забезпечення – це освітня програма спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення. Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.
Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з інженерії програмного забезпечення для різних предметних областей. Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Проектування баз даних», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Мережеві технології», «Технології розробки мобільних систем», «Програмування на Java Script, Java EE, .NET», «Безпека програми і даних», «Якість ПЗ», «Знаннє-орієнтоване ПЗ», «Архітектура та проектування ПЗ», «Моделювання та аналіз ПЗ», «Управління проектами програмної інженерії». Базові дисципліни з прикладної математики для програмної інженерії:  «Дискретна математика», «Алгоритми і структура даних», «Чисельні методи», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Методи обробки інформації», «Методи оптимізації», «Теорія прийняття рішень».
Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників та тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).

Освітня програма “Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень” (спеціальність 122 комп’ютерні науки)

Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень – це освітня програма спеціальності 121 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення. Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.
Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з розробки інформаційних технологій підтримки прийняття рішень для різних областей та рівнів управління. Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Проектування баз даних», «Мережеві технології», «Веб-технології», «Програмування на Java Script, Java EE, .NET», «Безпека програми і даних», «Якість і тестування ПЗ», «Проектування інформаційних систем», «Управління ІТ-проектами». Базові дисципліни з підтримки прийняття рішень: «Теорія ймовірності і математична статистика», «Моделювання систем», «Методи оптимізації», «Системний аналіз», «Методи обробки інформації», «Системи штучного інтелекту», «Теорія управління», «Теорія прийняття рішень».
Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників та тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).