Стратегія кафедри

Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ» є провідним освітнім центром в сфері підготовки ІТ-фахівців. Серед наших переваг:

  • фундаментальна підготовка в найбільш перспективній галузі (комфортні умови роботи, висока зарплата, постійне зростання ринку праці) – інформаційні технології;
  • 50-річний досвід успішної підготовки фахівців в сфері автоматизованих систем та інформаційних технологій високого рівня;
  • 100% -ве працевлаштування випускників відповідно до спеціальності;
  • висококваліфікований викладацький склад, сформований з викладачів, що мають реальний досвід роботи в ІТ-компаніях (Telesens, NIX Solutions, Sigma, INSART, Interpak);
  • оснащеність сучасною комп’ютерною технікою (а також наявність навчально-виробничих комплексів, де студенти опановують не тільки теоретичні, але й практичні навички роботи, виконуючи реальні проекти);
  • взаємозв’язок з провідними університетами Німеччини, Австрії Польщі, що гарантує обмін студентами в рамках освітніх програм, а також проходження закордонних практик і стажувань;
  • участь кафедри в міжнародних освітніх проектах і грантах (Erasmus, Горизонт 2020) спільно з провідними європейськими університетами Німеччини, Франції, Італії, Прибалтики, Швеції, Норвегії;
  • працевлаштування випускників не тільки в провідні ІТ-компанії Харкова і України (EPAM, Telesens, NIX Solutions, Sigma), але і в ІТ-концерни міжнародного рівня (Google, Siemens, Facebook, Yandex);
  • на спеціальності «інженерія програмного забезпечення» функціонує група з навчанням англійською мовою, що відкриває перед її випускниками додаткові перспективи працевлаштування в міжнародні компанії з більш високою оплатою праці;
  • вперше на Україні в магістратурі кафедри ПІІТУ реалізується система дуального навчання (синтез теоретичної підготовки та оплачуваної практичної роботи), що дозволяє скоротити період адаптації випускника на ринку праці на 2-3 роки, мати офіційний стаж роботи, необхідний для подальшого професійного зростання і вже в період навчання заробляти до 2.000 $ в місяць.

Обирай майбутнє – вибирай ІТ на кафедрі ПІІТУ!