Історія

У 2014 році кафедра відзначила свій півстолітній ювілей: в 1964 році професор Харківського політехнічного інституту Арег Вагаршакович Дабагян (http://users.kpi.kharkov.ua/dav/) спільно з генеральним конструктором КБ «Електроприладобудування» Володимиром Григоровичем Сергєєвим заснував кафедру, призначену для підготовки інженерів-дослідників у галузі автоматичного управління рухом. У 1977 році кафедру АУД було реорганізовано у кафедру АСУ, а у 2015 р. перейменовано на кафедру програмної інженерії та інформаційних технологій управління (ПІІТУ).

Підготовка фахівців здійснювалась за оригінальними навчальними планами, розробленими особисто А.В. Дабагяном: вперше в країні вивчення програмування на ЕОМ починалося з першого семестру навчання студентів. У перші роки діяльності кафедри основним замовником НДР було КБ «Електроприладобудування», керівництво якого і виступило ініціатором створення кафедри. Колектив кафедри зумів показати себе висококваліфікованим і надійним партнером у вирішенні складних науково-технічних завдань, пов’язаних зі створенням систем управління технічними об’єктами, що експлуатувалися на землі і в космосі. У 70-90 рр. кафедра плідно співпрацювала з НДІ Центром підготовки космонавтів ім. Ю.А. Гагаріна (м. Москва), КБ «Електроприладобудування» (м. Харків), Державним НДІ Цивільної авіації (м. Москва), НДІ ГА «Аеропроект» (м. Москва), НДІ «Агат» (м. Москва) та іншими провідними підприємствами галузі. З кінця 90-х рр. кафедра починає працювати з Державним департаментом страхового фонду документації України (м. Харків), укладаються господарські договори з підприємствами м. Харкова: КБ «Промавтоматика», ТОВ «АСУгазсервіс», регіональним газодобувним управлінням «Харківгазвидобування».

У 1964 р на кафедрі була відкрита аспірантура. До теперішнього часу на кафедрі підготовлено понад 100 кандидатів наук. Крім проф. А.В. Дабагяна, до 2010р. дванадцять випускників і співробітників кафедри стали докторами наук. Це М.Д. Годлевський – завідувач кафедри автоматизованих систем управління, Г.А. Сухоруков – заст. директора з наукової роботи українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, Б.І. Кузнєцов – завідувач відділу проблем магнітного поля Науково-технічного центру магнетизму технічних об’єктів Академії наук України, Л.А. Гамбаров – директор інституту інформатики та управління, В.П. Аврамов – засновник кафедри колісних і гусеничних машин, Ю.Т. Костенко – ректор Харківського політехнічного університету, О.С. Куценко – завідувач кафедри системного аналізу та управління, В.Я. Заруба – завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Є.Є. Олександров – професор кафедри колісних і гусеничних машин, І.В. Кононенко – завідувач кафедри стратегічного управління, І.П. Гамаюн – декан факультету інформатики та управління, М.В. Ткачук – професор кафедри ПІІТУ.

На сьогоднішній день кафедра веде розробку двох тем держбюджетної НДР МОН України: «Розробка інформаційно-аналітичних технологій стратегічного управління ієрархічними розподіленими системами» (під керівництвом зав. каф, проф. д.т.н. М.Д. Годлевського) і «Розробка інтелектуальних моделей і технологій для підвищення ефективності проектування і супроводу складних програмних систем» (під керівництвом проф., д.т.н. М.В. Ткачука).

Одним з найважливіших аспектів діяльності кафедри, спрямованих на підвищення якості освіти та розширення спектру наукових досліджень, є співпраця з закордонними партнерами: з університетом м. Клагенфурта (Австрія), з Технічним університетом Гамбург-Гарбург (Німеччина) і Технічним інститутом Каринтії, розташованому в м. Філлах (Австрія). У 2001 році під керівництвом ректора НТУ «ХПІ» проф. Л.Л. Товажнянського та за участю представників кафедри ПІІТУ професорів М.Д. Годлевського і М.В.Ткачука, а також Голови Товариства Інформатики Німеччини (GI) професора Г. Майєра була організована конференція «Технологія інформаційних систем та її застосування» (ISTA), яка охоплювала широкий спектр найсучасніших інформаційних технологій. У ній взяли участь понад 100 вчених і фахівців з різних країн світу, в тому числі з Німеччини, Австрії, Великобританії, Данії, Італії, Росії, Словенії, Фінляндії. У наступні роки конференція ISTA проходила в Солт-Лейк Сіті (штат Юта, США), Веллінгтоні (Нова Зеландія), Клагенфурті (Австрія), Сіднеї (Австралія), Ялта (Україна). Наступну конференцію планується провести в 2015 році.

З 2001 року на кафедрі функціонує Центр сучасних інформаційних технологій (IT-Центр). Основним завданням роботи IT-Центру є створення умов для успішного виконання пілотних проектів у сфері сучасних інформаційних технологій.

У 2006 році з ініціативи кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління та кафедри системного аналізу та управління  був створений учбово-науково-виробничий комплекс “Силіконова Долина” – спільний проект НТУ “ХПІ” і компанії “Телесенс”, одного з найбільших в СНД виробників програмного забезпечення в області телекомунікацій.

Проект покликаний дати можливість студентам і викладачам ВНЗ без відриву від навчання або роботи прийняти участь у втіленні реальних розробок і бізнес-проектів, доповнивши, таким чином, теоретичні знання необхідними практичними навичками.

Як відомо, розташована в США Силіконова Долина, найбільший у світі IT- бізнес-парк, є визнаним символом прориву в області високих технологій. Тепер в Україні цей бренд асоціюватиметься з проривом в області технічної освіти.

Бізнес-проекти “Силіконової Долини” – видалена розробка корпоративних застосувань в різних галузях людської діяльності

Директор центру — професор, д.т.н. М.Д. Годлевський, завідувач кафедрою програмної інженеріїї та інформацийних технологій управління НТУ “ХПІ”. Заступник директора з виробничої частини — доцент, к.т.н. Е.Ю. Рубін, директор Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ “ХПИ”, директорTelesens International Ltd. Заступник директора з наукової роботи — професор, д.т.н. О.С. Куценко, завідувач кафедрою системного аналізу і управління НТУ “ХПІ”.

Сьогодні кафедра ПІІТУ здійснює підготовку за 2-ма напрямками: «комп’ютерні науки» та «програмна інженерія». Основною метою кафедри ПІІТУ НТУ «ХПІ» завжди була фундаментальна підготовка фахівців в області автоматизованого управління та інформаційних технологій. Такий підхід був закладений в 60-70-х роках минулого століття і повністю виправдав себе в наступні роки. Багато випускників кафедри стали відомими вченими, викладачами вишів, керівниками великих підприємств і організацій, домоглися значних успіхів у бізнесі.

Запорукою успіху кафедри в науці та освіті є: високий рівень підготовки студентів у галузі математики, інформатики та іноземних мов на основі ретельного відбору абітурієнтів; професіоналізм викладацького складу кафедри, який повністю сформований з кращих випускників; високий рівень оснащеності обчислювальною технікою.

Завдання кафедри ПІІТУ – підготовка кваліфікованих фахівців, що відповідають найвищим стандартам, і ось вже впродовж 50 років це завдання вирішується педагогічним колективом на найвищому рівні.