Центр інформаційних технологій (цілі, задачі, проекти)

У 2001 році, завдяки постійній підтримці ректорату нашого університету та залученню внутрішніх резервів, на кафедрі ПІІТУ був створений Центр сучасних інформаційних технологій (ІТ-Центр). Його відкриття збіглося з проведенням у НТУ «ХПІ» І міжнародної науково-технічної конференції з питань технологій інформаційних систем ISTA’2001. Сьогодні ІТ-Центр оснащений сучасною технікою, включаючи локальну обчислювальну мережу на базі двухядерних персональних комп’ютерів та персональних комп’ютерів Pentium IV, з можливістю підключення до Інтернету, а в його приміщеннях, розташованих на другому поверсі фізичного корпусу, виконано комплекс ремонтних робіт відповідно до європейських стандартів. Основним завданням роботи ІТ-Центру є створення умов для успішного виконання пілотних проектів у сфері сучасних інформаційних технологій, насамперед у кооперації з перспективними вітчизняними та закордонними науково-технічними партнерами, серед яких у першу чергу можна назвати Клагенфуртський університет, Технічний інститут м. Філлах (Австрія) та Науково-іноваційний центр Магдебурзького університету. Все це має на меті сприяння значному підвищенню якості навчального процесу та науково-дослідної роботи студентів і викладачів кафедри АСУ. За досить короткий час існування ІТ-центру нам уже вдалося отримати деякі позитивні результати: так, наприклад, успішно виконані 2 господарчих договори на розробку і реалізацію сучасних Інтернет-базованих інформаційно-керуючих систем для АСУ ТП на об’єктах газо-видобування в Харківському регіоні, а також реалізовано проект з розробки групою викладачів і студентів кафедри програмного комплексу за договором з фірмою UNiQUARE (Австрія), що є бізнес-партнером Клагенфуртського університету. Постійно накопичується також позитивний досвід розширення існуючих та пошуку нових контактів з перспективними закордонними бізнес-партнерами, насамперед в Австрії і Німеччині, з урахуванням сучасних тенденцій на міжнародному ринку інформаційних технологій та програмної продукції. Так, у 2002-2003 р.р. в ІТ-Центрі були організовані декілька науково-технічних семінарів та презентацій кращих студентських та аспірантських проектів кафедри ПІІТУ та САУ з безпосередньою участю закордонних партнерів: керівника Інституту прикладних інформаційних систем Клагенфуртського університету професора Г. Майєра, який є також Почесним доктором нашого університету, професора С. Лідля з університету м. Солт-Лейк-Сіті, керівника фірми UNiQUARE пана Д. Шварценбахера, завідувача відділення електроніки Технічного інституту м. Філлах професора А. Пестера. При цьому слід зазначити, що наші закордонні гості беруть активну участь і в навчальному процесі в нашому університеті. Так, наприклад, пан Д. Шварценбахер прочитав декілька цікавих лекцій з питань практики організації бізнесу в індустрії розробки програмного забезпечення для студентів факультету інформатики та управління і економічного факультету. А професор А. Постер (який, до речі, вже вдруге за останній рік приїздить до нашого університету) провів у січні цього року тижневий курс лекцій та практичних занять з проблем дистанційного навчання (e-Learning) та віддаленого лабораторного експерименту (Remote Labs). На цих заняттях, зокрема, безпосередньо з комп’ютера, що був розташований в ІТ-Центрі, наші студенти та викладачі мали змогу оглянути навчальні Web-сайти в Технічному інституті м. Філлах та в Віденському економічному університеті, а також виконати деякі лабораторні тести на дослідницькому Web-сайті всесвітньо відомого Массачусетського технологічного інституту (МІТ) в США. На підставі цих взаємовигідних і цікавих в науковому плані контактів нами зараз розпочата спільна робота з підготовки документів, необхідних для отримання в 2004-2005 р.р. кількох грантів ЄС за програмами TEMPUS/TACIS. У перспективних напрямках роботи ІТ-Центру передбачається також освоєння нових інформаційних технологій і програмних продуктів, з метою накопичення власного досвіду (know-how) для розробки нових і проведення реінжинірингу існуючих інформаційних систем, а також вивчення можливостей переходу на нові, так звані відкриті (free-ware), операційні платформи і програмні продукти, альтернативні відповідним комерційним системам, що е дуже актуальним у світлі нових реалій в законодавчому просторі України. Дуже відповідальним завданням для ІТ-Центру буде також і виконання пакету функцій Сертифікаційного Центру Програми ECDL (European Computer Driving Licence) в Україні, відповідно до контракту, укладеного в жовтні 2003 році між НТУ «ХПІ» та Товариством інформатики Німеччини (Gesellschaft fuer Informatik e.V. – GI) і підписаного відповідно ректором, професором Л. Л. Товажнянським і Президентом GI, професором Г. Майером. Згідно з цією домовленістю, наш університет має стати осередком усієї організаційно-методичної роботи Програми ECDL в Україні, яка має на меті сприяти суттєвому поліпшенню рівня комп’ютерної грамотності в відповідності з уніфікованими стандартами, діючими зараз в країнах ЄС.