Конференция ISTA

У 2000 році Голова Суспільства Інформатики Німеччини (GІ) професор Г. Майер, завідувач кафедрою АСУ професор М. Д. Годлевский і доцент кафедри АСУ Н. В.Ткачук запропонували організувати на базі НТУ “ХПІ” міжнародну конференцію. Тематика цієї конференції повинна була охоплювати широкий спектр найсучасніших інформаційних технологій, у першу чергу тих, котрі відносяться до розробки і застосування інформаційних систем. Ця пропозиція була підтримана керівництвом університету й особисто ректором, професором Л. Л.Товажнянским.

Одним з важливих факторів розвитку науки і наукомістких галузей промисловості в будь-якій країні є проведення міжнародних наукових конференцій. Особливо важливими є конференції по інформаційних технологіях. На жаль, до останнього часу число таких наукових форумів в Україні було обмежено, а в нашому регіоні вони практично ніколи не проводилися.

Конференція одержала назву “Технологія інформаційних систем і її застосування” (ІSTA). Оскільки загальною для фахівців у сфері інформаційних технологій є англійська мова, вона була обрана як офіційна мову конференції. Програмний комітет конференції очолив професор Г. Майер, співголовами програмного комітету стали професора М. Д. Годлевский і В. А. Кравець. У роботі програмного комітету погодилися взяти участь відомі вчені в області інформаційних технологій з багатьох країн світу.

Як засновники і організатори конференції виступили НТУ “ХПІ”, Суспільство інформатики Німеччини, Австрійське суспільство інформатики, Клагенфуртский університет (Австрія), компанія “TelesensKSCL Україна” (м. Харків) і Харківська обласна державна адміністрація.

Перша міжнародна конференція “Технологія інформаційних систем і її застосування” (ІSTA’2001) була проведена 13-16 червня 2001 року. На чолі організаційного комітету конференції стояли проректор по науковій праці НТУ “ХПІ”, професор А. П. Марченко і заступник голови обласної державної адміністрації В. И. Потапов, на чолі промислового комітету директор компанії “TelesensKSCL Україна” Э. Е. Рубін. Організаційний комітет і робоча група по підготовці конференції в значній мірі складалися зі співробітників і студентів кафедри АСУ, активна участь у їхній роботі приймали також співробітники фірми “TelesensKSCL Україна” і обласної державної адміністрації.

Відкриття конференції ІSTA’2001 стало знаменною подією для Харкова і нашого університету. У ньому брали участь Посол Німеччини в Україні д-р. Д. Штюдеманн, голова Харківської обласної державної адміністрації Е. П. Кушнарьов, президент компанії TelesensKSCL Г. Ман.

Конференція вийшла презентабельною і пройшла з великим успіхом. У ній взяли участь понад 100 вчених і фахівців з різних країн світу, у тому числі з Німеччини, Австрії, Великобританії, Данії, Італії, Росії, Словенії, Фінляндії.

На засіданнях конференції було представлено більш 70 доповідей по такій тематиці, як архітектура інформаційних систем, інформаційні системи і телекомунікації, компонентні інформаційні системи, нові концепції і технології ERP -систем, інтеграція інформаційних систем, сховища даних, безпека інформаційних систем і т.д.

Матеріали пленарних доповідей конференції були опубліковані видавництвом Суспільства інформатики Німеччини.

Паралельно з конференцією проходив ряд заходів, у тому числі міжнародний форум по перспективах розвитку інформаційних мереж, зв’язку і телекомунікації, семінар-нарада по комплексному розгляді проблем підготовки фахівців в області 1Т-технологий.

Друга міжнародна конференція “Технологія інформаційних систем і її застосувань” була проведена 18-21 червня 2003 року. Головою її програмного комітету, як і в 2001 році, був професор Г. Майер, співголовами професор М. Д. Годлевский і професор С. Лидль (Університет Брайхем-Янг, Солт-лейк-Сити, США). Організаційний комітет очолювали проректор НТУ “ХПІ” по міжнародних зв’язках, професор В. А. Кравець і проректор по науковій праці, професор А. П. Марченко. Співробітники і студенти кафедри АСУ приймали ще більш активне, ніж у 2001 році, участь у роботі Організаційного комітету і робочої групи по підготовці конференції.

Науковий рівень конференції ІSTA’2003 був таким же високим, як і в 2001 році. У програмі конференції й у її безпосередній роботі взяли участь понад 100 учасників, у тому числі близько 50 з 10 закордонних країн (США, Австрії, Німеччини, Канади, Франції, Новій Зеландії, Кореї, Румунії, Росії, Бєларусі).

На засіданнях конференції було представлено 41 доповідь по тематиці моделювання корпоративних технологічних процесів і бізнесів-процесів, методології безупинної адаптації систем і еволюції програмного забезпечення, засобу розробки інформаційних систем, Іnternet і Іntranet, технології, технології баз даних, системи реального часу, електронне навчання, керування проектами інформаційних систем і т.д. Матеріали доповідей, були опубліковані в Німеччині.

Конференція ІSTA’2003, як і її попередниця, пройшла з великим успіхом, на високому організаційному рівні і цілком досягла своєї мети.

ІSTA’2004 була проведена липні 2004 року в місті Солт-лейк-Сити, штат Юта, США, ІSTA’2005 – у травні 2005 року у Веллінгтоні, Новій Зеландії, а ІSTA’2006 – у травні 2006 року в університеті міста Клагенфурт (Австрія).

Міжнародна конференція “Технологія інформаційних систем і її застосування” ІSTA перетворилася в значну подію у світі інформаційних технологій, що об’єднує дослідників для обговорення широкого спектра питань, зв’язаних з розвитком, реалізацією, застосуванням і удосконаленням інформаційних систем.

В цьому році ISTA знову повернулася до Харкова. 6-а Міжнародна конференція “Технологія інформаційних систем і її застосування” (ІSTA’ 2007) відбулася у НТУ „ХПІ” з 23 по 25 травня 2007 року. Інформація про конференцію була доступна в Інтернет за адресою http://www.ista2007.org. Співголовами Програмного комітету були професор Х.Майєр і професор Віденьского Технічного університету Д. Караянніс, організаційний комітет очолив проректор НТУ «ХПІ» по науковій роботі, професор А.П. Марченко.

Конференція викликала великий інтерес поміж наукової спільноти України та зарубіжних країн. У числі зарубіжних країн були Австрія, Германія, Ірландія, Франція, Росія, Нова Зеландія. Рівень наукового обговорення праць на засіданнях конференції був дуже високим. По відгукам учасников, конференція пройшла на високому организаційному та науковому рівні. Ця конференція суттєво підняла престиж Україны як країни-організатора наукових форумів.

Вже зараз відомо, що наступна конференція ISTA’2008 відбудеться в Клагентфурті з 22 по 27 квітня 2008 року. Вона буде сконцентрована на новітніх винаходах, досягненнях і досвіді бізнес-технологій, заснованих на інформаційних системах. Мета конференції – об’єднання розроблювачів, дослідників, користувачів, що займаються розвитком комерційних і виробничих інформаційних систем для обміну ідеями, представлення їхній поточних досліджень і обговорення можливостей подальшого співробітництва.