Спеціалізації

Освітня програма «Програмне забезпечення інформаційних систем»

«Програмне забезпечення інформаційних систем» – це освітня програма спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», яка передбачає підготовку фахівців з розробки програмного забезпечення для спеціалізованих інформаційних систем з використанням сучасних технологій. Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських і американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств і організацій.

Програмне забезпечення інформаційних систем

Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, орієнтованих на розробку, впровадження та експлуатацію інформаційних систем рівня підприємства. Базові дисципліни освітньої програми: «Інтелектуальний аналіз даних та вилучення знань», «Розробка та впровадження інформаційних систем», «Управління проектами інформаційних систем», «Бази даних та сховища даних», «Безпека інформаційних систем», «Стратегія інформаційних систем», «Введення в DevOps», «ІТ-інфраструктура», «Аналіз та управління вимогами інформаційних систем».
Можлива участь в програмах подвійних дипломів з університетами Франції, Швеції, Австрії.
Після закінчення магістратури випускники працюють на посадах бізнес-аналітиків (Business Analyst), архітекторів (Architector, System Analyst), розробників ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальників (QA engineer), фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager) , системних інженерів (DevOps).

Освітня програма “Інженерія програмного забезпечення”

«Інженерія програмного забезпечення» – це освітня програма зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців у двох напрямках: «Розподілені програмні системи і технології», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем». Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Распределенные программные системы и технологии Программное обеспечение интеллектуальных систем

Про освітню програму: Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з проектування, розробки і дослідження програмних систем для різних предметних областей. Базові дисципліни освітньої програми: «Архітектура та технології розподілених програмних систем», «Моделі та методи підтримки прийняття рішень», «Моделі та технології забезпечення безпеки програмних систем», «Аналіз та моделювання проблемно-орієнтованих програмних систем». Дисципліни першого напрямку: «Шаблони проектування та інтеграції корпоративних застосувань», «Розподілені бази даних і сховища даних», «Хмарні технології та засновування». Дисципліни другого напрямку: «Основи проектування інтелектуальних систем», «Інтелектуальний аналіз даних та видобування знань», «Технології обробки великих даних». Можлива участь у програмах подвійних дипломів з університетами Франції, Швеції, Австрії.

Освітня програма «Бізнес-аналітика програмної інженерії»

Бізнес-аналітика програмної інженерії – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки стратегії і тактики ведення бізнесу та формування відповідних вимог до програмної системи і способів їх реалізації. Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Про освітню програму: Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів в сфері бізнес-аналітики програмної інженерії – посередників між бізнесом та ІТ, що пропонують зміни в технологіях і процесах, які допоможуть реалізувати ключові завдання бізнесу. Серед предметів цієї освітньої програми такі дисципліни: «Аналіз та управління вимогами», «Моделі і методи управління сучасними бізнес-системами», «Імітаційне моделювання та аналіз бізнес-систем і процесів», «Управління якістю в ІТ-проектах», «Інжиніринг і реінжиніринг бізнес-систем», «Інформаційні системи в менеджменті», «Хмарні обчислення», «Аналіз даних і технології Business Intellegence». Можлива участь у програмах подвійних дипломів з університетами Франції, Швеції, Австрії.

Бизнес-аналитика

Освітня програма «Управління проектами програмної інженерії»

Управління проектами програмної інженерії – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з планування, організації, управління та контролю трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів ІТ-проекту, спрямовану на ефективне досягнення його цілей. Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Про освітню програму: Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів, які займаються формуванням команди розробників ПЗ в процесі виконання плану ІТ-проекту, визначенням критеріїв ефективності роботи, оцінкою процесів і продуктів проекту з використанням загальних методів управління, планування і контролю робіт. Серед предметів цієї освітньої програми такі основні дисципліни: «Стандарти та методології управління ІТ-проектами», «Планування, виконання та завершення IT-проектів», «Методи оцінки трудомісткості IT-проектів», «Формування та розвиток команд IT-проектів», «Управління якістю в IT-проектах», «Управління ризиками», « Інформаційна безпека , «Управління ІТ стартапами », «Інформаційні технології управління IT-проектами». Можлива участь у програмах подвійних дипломів з університетами Франції, Швеції, Австрії.

Управління проектами програмної інженерії