Що потрібно зробити, щоб вступити на топову спеціальність в області IТ?

На сьогоднішній день кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ» є провідним освітнім центром України в сфері IТ.
На кафедрі проводиться навчання по 3-м найбільш затребуваним у роботодавців спеціальностям:
• 121 – інженерія програмного забезпечення;
• 122 – комп’ютерні науки;
• 126 – інформаційні системи і технології.
Кожна зі спеціальностей має магістратуру. На старших курсах вперше в Україні реалізовано дуальний підхід до освіти: студенти кафедри отримують можливість поєднувати навчання і роботу – отримувати теоретичні знання і працювати в ІТ-фірмі за обраним профілем.
У 2018 р. кафедра спільно з українським бізнесменом, засновником фонду K.Fund і головою Наглядової ради НТУ «ХПІ» В.І. Хмельницьким розпочала реалізацію проекту «UNIT.City». Суть проекту полягає в створенні інноваційного кампусу UNIT.City, який надасть студентам нашої кафедри сучасну інфраструктуру для вивчення ІТ-технологій. У цьому кампусі студенти зможуть навчатися на основі проектного підходу до освіти в області ІТ-технологій, який базується на світовому досвіді провідних університетів США і Європи.
Проект сприяє злиттю освіти і бізнесу і спрямований на отримання студентами реальних знань і умінь, практичних навичок, необхідних в ІТ-галузі.
Детальніше про проект можна дізнатися на сайті http://unit.city/
Таким чином, кафедра ПІІТУ бере участь у революційному для вітчизняної системи освіти проекті зі значними інвестиціями і запрошує Вас також стати його частиною.

Як стати студентом кафедри?
- розглянути специфіку спеціальностей;
- виявити найбільш привабливий напрямок;
- розставити пріоритети відповідно до власних схильностей: (1 – максимально бажаний, 2 і 3 – інші спеціальності кафедри);
- здати кожен з предметів ЗНО не менше 170 балів для того, щоб брати участь в реальному конкурсі на бюджетні місця;
- при низьких балах ЗНО зберігається можливість вибрати контрактну форму навчання;
- ознайомитися з Правилами прийому та коректно виконати їх.
Обирай майбутнє – вибирай ІТ на кафедрі ПІІТУ НТУ «ХПІ»!